יום שלישי, 24 במרץ 2009

מדריך לצפיה בסרטים

מדריך לצפייה בסרטים
מ ב ו א
החינוך המיני בבית-הספר הוא נושא חשוב. רצוי, כמובן, לחנך גם בתחום זה באופן טבעי ורגיל, אך המציאות היא שמורים ותלמידים עדיין נתקלים בקושי לקיים שיחה גלויה בנושאים הקשורים למיניות. חשוב להגיע להידברות בנושאים אלה כדי להפיג חששות, להביא לשינוי עמדות, לפתח מודעות לרגשות הזולת. יש חשיבות רבה לכל כלי עזר שיש בו כדי לסייע למחנך ולתלמידיו להגיע לתקשורת פתוחה ברמה השכלית וברמה הרגשית.
סרט עלילתי יכול לשמש ככלי עזר כזה. המדיום הקולנועי פועל באינטנסיביות רבה ומביא למעורבות רגשית ולהזדהות עם הגיבורים ועם ההתרחשות הקולנועית. כדאי לערוך את הצפייה בחדר-צפייה בבית-הספר, בתנאי צפייה נוחים. התלמידים הצופים בטלוויזיה במשך שעות רבות, ורואים גם סרטי קולנוע מבינים את שפת הקולנוע, וקולטים במהירות רבה גם מסרים סמויים המועברים אליהם בשפת הקולנוע.
מ ט ר ו ת
1) הסרטים יזמנו למחנכים ולתלמידים עיסוק בבעיות רלוונטיות – אישיות,
חברתיות וערכיות, כגון: יחסים בין המינים, יחסי גומלין בין היחיד לחברה
ולקבוצה, התמודדות עם לבטי גיל ההתבגרות ועוד.
2) סרט עלילתי הוא מדיום היכול להוות נושא משותף לכל תלמידי הכתה. המנחה יאפשר לתלמידים לבטא עמדות ורגשות שעלו בו בעקבות הצפייה בסרט. (אין תשובה אחת נכונה ואין פתרון אחד נכון).
3) העיסוק בסרטים מורכב מפעילויות שונות ומגוונות המאפשרות לתלמידים
לחשוב, לבטא את עצמם, להקשיב לחבריהם, ולהתייחס לדברי החברים,
תוך מתן כבוד הדדי באווירה פתוחה ונינוחה.
4) צפייה מודרכת מסבה את תשומת-לבו של הצופה לנושאים ולנקודות
התייחסות ספציפיות. היא מפתחת דמיון, יצירתיות ואסתטיקה, ומטפחת
הרגלי צפייה חדשים המבוססים על שיפוט, אמפטיה וביקורת.

הערות מתודיות:
- רצוי שבדיונים ובפעילויות ישמש המורה כמנחה, וישתדל להימנע
מהבעת דעותיו האישיות. הדיונים יונחו על-ידי המורה או על-ידי
אחד התלמידים.
- בספר מתוארים 9 סרטים העוסקים בנושאים שונים בתחום המיניות.
כל סרט מלווה בהצעה לכמה פעילויות. אין אפשרות וגם אין צורך
לעסוק בכולן. המורה יבחר בפעילות אחת מתוך ההצעות - לפני
הצפייה, בזמן הצפייה, או אחרי הצפייה.
- לעתים יראה המורה חשיבות להתעכב על נושא מסוים באמצעות סרט,
ולא יספיק הזמן לצפות בסרט באורך מלא. במקרה כזה יבחר המורה
קטע המשרת את מטרתו ויביא לכיתה אותו בלבד. יש להקדים ולתת
לתלמידים רקע, וכן להשלים את החסר.
- בשעת הצפייה אפשר לעצור את הסרט פעם אחת או פעמיים כדי
ליצור מתח, או כדי להבהיר נקודה מסוימת. רצוי מאוד לא לקטוע את
הקרנת הסרט פעמים רבות מדי כדי לא לפגוע ברצף העלילתי.

הערות:
· את רוב הסרטים ניתן להשיג בספריות ההשאלה לסרטים.
· הסרט "ג'ני וג'ני" הוקרן בטלוויזיה, וניתן להשיגו בספריית "האוזן השלישית" בתל-אביב.
· סרטה של נילי טל, הוקרן בערוץ המדע בכבלים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה